Hoogheemraadschap alert op hoog water

Hoogheemraadschap alert op hoog water

De coupures die vannacht zijn afgesloten bij de Stormpolder en de Veerpoort zijn vanmorgen weer opengesteld. Het hoogheemraadschap blijft de weersomstandigheden in de gaten houden om hierop te kunnen anticiperen.

Vannacht werd hoogwater verwacht en stormachtig weer met windstoten. Het hoogheemraadschap heeft zich op deze voorspellingen voorbereid. De dijken in het gebied zijn extra in de gaten gehouden en de voorbereidingen voor het eventueel sluiten van een aantal coupures in het gebied (lage gedeelten in de dijk waar (vaar)wegen de dijk kruisen bijvoorbeeld bij buitendijks gebied of veerponten) zijn getroffen. Er is voorgemalen vanuit de Rotte en de Ringvaart om extra water te kunnen bergen. De sluis bij het Boerengat is vannacht gesloten.

Rond half een vannacht werd een hogere waterstand verwacht dan eerder voorspeld. Het hoogheemraadschap heeft hierop de inrit door de dijk bij de Stormpolder met schotbalken afgesloten. Medewerkers van de gemeente Schoonhoven hebben de Veerpoort afgesloten. Het hoogheemraadschap heeft calamiteitenberging Eendragtspolder niet ingezet. Vannacht heeft het waterpeil een hoogte bereikt van 2.76m boven NAP. Uiteindelijk is het water in Rotterdam ruim twintig centimeter lager gebleven dan voorspeld. Vanaf vier uur is het waterpeil gaan zakken.