Praten over water

Praten over water

Medewerkers van Schieland en de Krimpenerwaard praten in oktober tijdens drie bijeenkomsten met belanghebbenden over water. De opbrengst van deze bijeenkomsten vormt de input voor het waterbeheerplan 2016-2021. Het ontwerp van het nieuwe waterbeheerplan wordt eind 2015 door het nieuwe bestuur vastgesteld.

Donderdag 2 oktober bespraken vertegenwoordigers van agrariërs, provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpen aan den IJssel en een watersportvereniging over wat zij belangrijk vinden op het gebied van water in de Krimpenerwaard. De twee andere bijeenkomsten vinden plaats op 9 oktober voor Schieland (locatie Kortenoord) en 13 oktober voor Rotterdam/Capelle (locatie Kralingseveer).

Watercafé

Medewerkers van onder meer overheden, bedrijven, en belangenorganisaties voor onder andere de land- en tuinbouw en natuur & milieu zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. In dit zogenaamde 'watercafé' vindt per tafel het gesprek plaats tussen de deelnemers over de thema's ‘droge voeten', ‘voldoende water', ‘schoon water' en ‘veilige wegen'. Het doel van deze avonden is om hiermee het nieuwe waterbeheerplan aan te laten sluiten op de belangen en behoeften van onze belanghebbenden. Op 2 oktober waren de deelnemers positief over de ruimte die zij kregen om hun inbreng te leveren. Aan de tafels werd dan ook door hen enthousiast op de thema's gereageerd. Het hoogheemraadschap nodigt de deelnemende belanghebbenden uit om ook de komende jaren betrokken te blijven.