Projectplannen dijkversterkingen Capelle en Moordrecht vastgesteld

Projectplannen dijkversterkingen Capelle en Moordrecht vastgesteld

Het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de projectplannen voor de dijkversterkingen in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel en de Oosteinde in Moordrecht inclusief de nota's van beantwoording op de ingediende zienswijzen unaniem vastgesteld.

Nu dit is gebeurd, kunnen de stukken worden doorgestuurd naar de provincie Zuid-Holland. Als Gedeputeerde Staten de plannen goedkeuren worden ze (opnieuw) ter inzage gelegd. De verwachting is dat dat in februari 2015 plaatsvindt.