Stem op de allereerste fabriek voor schoon gietwater voor de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland

Stem op de allereerste fabriek voor schoon gietwater voor de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland

Meisje met gieter in een kas

AquaReUse, onze allereerste fabriek voor schoon gietwater is weer genomineerd! AquaReUse was al een van de finalisten voor de Waterinnovatieprijs 2014 en dingt nu mee naar de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2015.

AquaReUse, onze allereerste fabriek voor schoon gietwater is weer genomineerd! AquaReUse was al een van de finalisten voor de Waterinnovatieprijs 2014 en dingt nu mee naar de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2015. D66 Zuid-Holland heeft deze prijsuitreiking in het leven geroepen om bijzondere duurzame projecten in Zuid-Holland in het zonnetje te zetten. Vanaf nu kan er gestemd worden op het project via https://zuidholland.d66.nl/. Tot en met zondag 4 januari kan er gestemd worden op de winnaar van de prijs. Het initiatief met de meeste stemmen wint.

Waterschapsbestuurder Agnes van Zoelen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard droeg dit innovatieve waterproject aan bij de organisatie van D66 Zuid-Holland. Zij is uiteraard zeer verheugd dat AquaReUse nu ook daadwerkelijk kans maakt op de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland. "Wij zijn samen met onze partners en de tuinders erg blij met alle eer en alle aandacht voor AquaReUse. Ons gemeenschappelijke doel met dit project is een gesloten waterketen voor de tuinbouwsector te realiseren, en vooral: schoon gietwater. Wij hopen natuurlijk dat dit concept in de toekomst op veel grotere schaal toegepast gaat worden."

"AquaReUse inspireert verschillende sectoren na te denken over waterhergebruik."

Het project is volgens het juryrapport om meerdere redenen genomineerd voor de prijs. De glastuinbouwsector heeft veel water nodig. Hergebruik van water is dus belangrijk. AquaReUse zorgt ervoor dat circa 90% van het bedrijfsafvalwater geschikt wordt gemaakt voor hergebruik op de bedrijven. Maximaal 10% wordt nog op de riolering geloosd. De jury heeft drie redenen om dit project tot finalist uit te roepen. In de eerste plaats om het innovatieve karakter: het is een voorbeeld- en demonstratieproject. Nergens, nationaal en internationaal, is een dergelijk initiatief ontwikkeld. In de tweede plaats omdat het project meerdere doelen dient:

  • Het gaat verzilting van de bodem tegen. Er ontstaat namelijk een gesloten waterketen waardoor glastuinbouwbedrijven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer hoeven te onttrekken.
  • Er gaat minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op.
  • De derde reden om dit project finalist te maken is vanwege de impact: het is een project met grote impact op het gebied en is daarnaast ook kopieerbaar in andere regio's. Het inspireert tot slot ook andere sectoren om na te denken over waterhergebruik.

Op zondag 11 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Zuid-Holland in Rotterdam, wordt de winnaar bekend gemaakt en de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2015 uitgereikt door Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven.