Wegreconstructie Benedenheulseweg, Benedenkerkseweg en Schenkel afgerond

Het afgelopen jaar zijn de Benedenheulseweg, de Benedenkerkseweg en de Schenkel tussen Stolwijk en Berkenwoude opnieuw ingericht en geasfalteerd.

Het werk is nu klaar en de weg ligt er weer mooi bij. Op plaatsen is de weg versmald, op andere plaatsen weer verbreed en er zijn meerdere uitwijkmogelijkheden aangelegd zodat weggebruikers elkaar veilig kunnen passeren.

De wegen zijn gedurende het werk volledig afgesloten geweest voor doorgaand verkeer. Aanwonenden zijn via mail, brief en bebording geïnformeerd over de afsluiting zodat zij hier rekening mee konden houden. Ook toeleveranciers zijn dagelijks via mail of telefoon geïnformeerd.