Nieuws 2015

Nieuwe legger oppervlaktewater Schieland vastgesteld

Het hoogheemraadschap heeft als taak om het water zo goed mogelijk op het vastgestelde peil te houden en wateroverlast te voorkomen. Dat kan alleen met een goed functionerend oppervlaktewatersysteem. In de leggers is beschreven hoe het oppervlaktewatersysteem moet worden onderhouden om goed te functioneren en wie voor het onderhoud verantwoordelijk zijn. Het algemeen bestuur heeft op 25 november 2015 de nieuwe legger van het oppervlaktewatersystemen in Schieland vastgesteld.

Nieuwe legger oppervlaktewater Schieland vastgesteld

Extra ambities en minder lastenstijging

De totale waterschapsbelastingen 2016 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgen gemiddeld met 2,3%. Dit is inclusief inflatie. De nieuwe programmabegroting bevat belangrijke ambities zoals het intensiveren van de betrokkenheid met de omgeving, grote dijkversterkingsprojecten om de waterveiligheid te vergroten en samen werken aan een klimaatbestendig Rotterdam. Het algemeen bestuur heeft woensdag 25 november de programmabegroting voor 2016 vastgesteld.

Extra ambities en minder lastenstijging