‘Wat-er leeft’ – bestuur in gesprek met stakeholders

‘Wat-er leeft’ – bestuur in gesprek met stakeholders

Bijeenkomst 22 juni 2015

Ons bestuur heeft maandag 22 en woensdag 24 juni in levendige discussies met experts gesproken over een aantal thema’s in het Waterbeheerplan. Hiermee heeft het algemeen bestuur meteen laten zien de komende jaren open het gesprek te willen voeren met publiek, partners en stakeholders over het waterbeheer in ons gebied.

Maandag 22 juni sprak het bestuur in Rotterdam met bestuurders van gemeenten (Rotterdam, Lansingerland), bedrijfsleven (De Urbanisten, Eneco, Oasen, Evides, HVC), wooncorporaties (Woonbron, Havensteder) en bewoners- of belangenorganisaties (Bewonersvereniging Essenburgsingel en Kralingse Plas Overleg). Het panel van experts beantwoordde vragen van het bestuur over ‘Klimaatbestendige en aantrekkelijke stad’ en ‘Samenwerking in de afvalwaterketen’. Hier werd vooral geconstateerd dat het in de stad vaak gaat om kleinschalige maatregelen op grote schaal en dat daarbinnen veel kansen liggen in de samenwerking met diverse partners. Daarbij werden zelfs parallellen gezien tussen water en energie. Verschillende genodigden benadrukten de goede samenwerking met het hoogheemraadschap, en tegelijk het vergroten van de zichtbaarheid van het Schieland en de Krimpenerwaard bij bewoners.

Bijeenkomst 22 juni WBP

Bijeenkomst 22 juni 2015

Woensdag 24 juni vervolgde het bestuur de gesprekken in Lekkerkerk met bestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten (Capelle aan den Ijssel en Krimpenerwaard),  belangenorganisaties (LTO, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Groene Hart), ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma en Veiligheidsregio Hollands Midden. Hier stonden een ‘Duurzaam watersysteembeheer’ en ‘Waterveiligheid’ centraal. Het gesprek met het panel illustreerde goed hoe iedereen is betrokken bij het waterbeheer in een wegzakkend veengebied, en dat we hier samen een opgave hebben. Daarover zijn we nog niet uitgepraat, terwijl ook de zoetwatervoorziening van ons vraagt om met betrokkenen het gesprek te voeren.

Vervolgens passeerden alle facetten van waterveiligheid, waarbij onderling in het panel en met het bestuur een energieke dialoog ontstond over planning, financiering en inpassing van dijkversterkingen in de ruimte. Passen de dijken in de ruimte of geven we de ruimte aan de dijken? Welke mogelijkheden zijn er binnen dit gebied om andere ruimtelijke wensen mee te koppelen? Hoe kunnen we meer ruimte voor dijkversterkingen creëren in de verre toekomst? Vanuit de calamiteitenbestrijding wordt op regionaal niveau de situatie geanalyseerd en scenario’s opgesteld.

De gesprekken gaven ons algemeen bestuur een mooie inkijk in de problematiek van enkele grote wateropgaven de komende jaren. Daarin kwamen verschillende standpunten, perspectieven en (rol)verantwoordelijkheden voorbij. De resultaten van deze gesprekken worden gebruikt voor het gesprek met het algemeen bestuur over het Waterbeheerplan 2016-2021. Het enthousiasme waarmee zowel de genodigde experts als bestuursleden in een open gesprek informatie en meningen deelden, is een waardevolle en veelbelovende start voor een open dialoog met bewoners, bedrijven, partners en andere stakeholders in de komende jaren.

Bijeenkomst 24 juni 2015 WBP

Bijeenkomst 24 juni 2015
Bijeenkomst 24 juni 2015

Bijeenkomst 24 juni 2015