362 miljoen pakken melk

362 miljoen pakken melk

2014 is voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een zeer productief baggerjaar geweest. Het uitgangspunt is dat er jaarlijks ongeveer 90 km en/of 200.000 m3 hoofdwatergang op orde wordt gebracht.

2014 is voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een zeer productief baggerjaar geweest. Het uitgangspunt is dat er jaarlijks ongeveer 90 km en/of 200.000 m3 hoofdwatergang op orde wordt gebracht. In 2014 is er echter 167 km (hoofd)watergang gebaggerd. Hierbij is 362.000 m3 bagger vrijgekomen. Deze hoeveelheid komt overeen met 362 miljoen pakken melk. Wanneer je deze pakken melk achter elkaar legt, vormt deze een lengte van 72.400 kilometer. Dit is bijna twee keer de wereld rond! Deze vrijgekomen bagger is niet alleen verwijderd maar ook grotendeels getransporteerd en heeft een nieuwe bestemming gevonden.

De conclusie is dat de doelstellingen voor de hoeveelheden en lengte te baggeren watergangen ruimschoots (181% m3 en 186% km) zijn behaald. Met deze flinke productie is een streep gehaald door de jarenlange achterstand (op papier) van het buitengewoon onderhoud en is de waterhuishouding in ons beheersgebied flink verbeterd.  Uiteraard zit het team Buitengewoon onderhoud niet stil en zijn ze weer druk bezig met de voorbereidingen van de productie voor 2015, want bagger zal er altijd zijn.