Aanleg natuurvriendelijke oevers Derde Tocht

Aanleg natuurvriendelijke oevers Derde Tocht

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt natuurvriendelijke oevers aan langs de Derde Tocht in Lansingerland. De oevers zijn onderdeel van het Hoekse Park, een project waarvoor woensdag 11 februari het startschot werd gegeven.

Het recreatiegebied Rottemeren krijgt uitbreiding met het Hoekse Park, dat gaat aansluiten op het Bergse Bos. Het Hoekse Park wordt een combinatie van bos, weiland en water. Naast routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en kanoërs komen er diverse recreatieve voorzieningen.

Woensdagmiddag 4 februari verrichtte wethouder Heuvelink, lid van het dagelijks bestuur van het recreatieschap Rottemeren de starthandeling van het project Hoekse Park Fase II. Dit project bestaat onder andere uit de herinrichting van een perceel grond langs de Kooilaan, nu nog landbouwgrond. Dit gebied wordt ingericht als recreatief park met fiets-, wandel- en ruiterpaden, speelplekken en visstekken. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard realiseert natuurvriendelijke oevers langs de Derde Tocht.

Het park ligt ten oosten van Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. Er is een folder met een korte impressie van de eerste contouren van het park.