Algemeen bestuur stelt geld beschikbaar voor uitvoering dijkversterkingen Capelle en Moordrecht

Algemeen bestuur stelt geld beschikbaar voor uitvoering dijkversterkingen Capelle en Moordrecht

De verenigde vergadering heeft het krediet beschikbaar gesteld zodat de dijkversterkingen in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel en het Oosteinde in Moordrecht kunnen worden uitgevoerd.

De verenigde vergadering heeft het krediet beschikbaar gesteld zodat de dijkversterkingen in de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel en het Oosteinde in Moordrecht kunnen worden uitgevoerd. Al eerder was aan de verenigde vergadering geld gevraagd om de dijkversterkingen voor te bereiden. Nu ook het uitvoeringskrediet is toegekend, kan het werk in 2016 beginnen. Dit jaar nog vinden voorbereidende werkzaamheden plaatsen zoals het verleggen van kabels en leidingen die in de weg liggen voor de dijkversterking.

Meer informatie: kijk op www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle of www.hhsk.nl/dijkversterkingmoordrecht