Archeologische vondst bij Dijkversterking Krimpen

Archeologische vondst bij Dijkversterking Krimpen

Dijkversterking Krimpen

Tijdens de werkzaamheden op de Noord is een archeologische vondst gedaan. Tijdens het graven is er een oude waterput gevonden.

Het bevoegde gezag is ter plaatse geweest om de vondst te bekijken. Daarop volgend is door het project besloten om er een archeoloog bij te halen om de vondst nader te laten onderzoeken. Vanochtend is door de archeoloog begonnen met het onderzoek naar de waterput. Het betreft een waterput met ijsselsteentjes waarschijnlijk daterend uit de ...17e eeuw. Ook twee enthousiaste leden van de werkgroep archeologie Nederlek en tevens lid van de historische vereniging Crempene zijn door het hoogheemraadschap uitgenodigd bij de vondst te komen kijken en deze te onderzoeken (dhr. Arie Helleman & Cor Zondervan). Momenteel is de archeoloog bezig de put uit te graven. Op dit moment zijn er diverse munten gevonden daterend uit 1767, oude kruiken uit 1600 en een tegel die dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. Er wordt verwacht dat er nog vondsten in de put zitten. Aan het einde van de dag is de put geheel ontgraven en uit het dijk gehaald. Er kan dan ook worden onderzocht wat er mogelijk nog in de waterput zit.

Vondst Dv Krimpen 1
 

Bekijk alle foto's en praat mee op Facebook!