Benoeming voorzitter rekenkamercommissie

Benoeming voorzitter rekenkamercommissie

Op 30 september heeft de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de heer mr. C.M. de Graaf benoemd tot voorzitter van de rekenkamercommissie.

Het hoogheemraadschap is verheugd met de aanstelling van de heer mr. C.M. de Graaf.

Als externe deskundige neemt hij, naast de intern gekozen algemeen bestuursleden, zitting in de rekenkamercommissie die nu voltallig is. Met zijn komst wordt de onafhankelijkheid en kwaliteit van de rekenkamerfunctie vergroot en tegelijkertijd blijft de betrokkenheid van het algemeen bestuur behouden.

Het hoogheemraadschap heeft in de heer De Graaf een gekwalificeerd voorzitter gevonden door zijn professionele achtergrond, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft ruime ervaring en diverse interim functies als gemeente- en/of stadsdeelsecretaris bekleed. Naast zijn werkzaamheden is de heer De Graaf voorzitter van de bezwaar- en beroepscommissie van twee gemeenten. Ook is hij voorzitter van de rekenkamercommissie van enkele andere hoogheemraadschappen en lid van twee rekenkamers.

Rekenkamercommissie

Sinds 2015 kent het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een rekenkamercommissie die als doel heeft de controlefunctie van het algemeen bestuur te versterken. De commissie heeft een onafhankelijke positie en voert onderzoeken uit naar de effecten van het beleid van het hoogheemraadschap. Hierbij wordt onder meer gekeken of de gestelde doelen daadwerkelijk worden behaald en of dit op een efficiënte manier volgens de juiste procedures gebeurt.

Rekenkameronderzoek

In opdracht van de commissie worden de onderzoeken door de interne organisatie uitgevoerd of externe bureaus. De rekenkamercommissie bespreekt de onderzoeksresultaten met het algemeen bestuur. Vervolgens kan het algemeen bestuur de aanbevelingen opdragen aan het dagelijks bestuur. De rapporten zijn na behandeling in het dagelijks bestuur openbaar.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit: 

Chris de Graaf: voorzitter (extern)
Jacques la Croix: lid algemeen bestuur
Richard De Mulder: lid algemeen bestuur
Willem Molle: lid algemeen bestuur
Wim van Heemst: lid algemeen bestuur
Piet Boesberg: secretaris

Meer informatie

Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie, kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de heer P. Boesberg via telefoonnummer 06 113 68 463.