Bestuurlijk bezoek voor de Zuidplaspolder

Bestuurlijk bezoek voor de Zuidplaspolder

Vrijdag 11 september hebben de heer Smaling, tweede kamerlid namens de SP, wethouder Muller en enkele raadsleden van de gemeente Zuidplas een bezoek gebracht aan het gemaal Abraham Kroes in de Zuidplaspolder.

Vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap hebben uitleg gegeven over het gemaal en de bemaling van de Zuidplaspolder.

Ook was er een toelichting op de bijzonderheden van het laaggelegen restveengebied (gemiddeld zes meter onder NAP) direct achter het gemaal; de bodemdaling en de hieruit voortkomende problemen als bodeminstabiliteit en bodemopbarsting (omhoog komen van de slootbodem). Deze problematiek maakt samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder ook de gemeente Zuidplas, het hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland, noodzakelijk.

Verder is stilgestaan bij het belang van de Hollandsche IJssel voor de zoetwatervoorziening voor geheel Midden-Holland en diverse ontwikkelingen die hiervoor een bedreiging vormen.