Bestuursakkoord 2015-2018: daadkracht en samenwerken

Bestuursakkoord 2015-2018: daadkracht en samenwerken

Woensdagavond 15 april 2015 heeft het college van Bedrijven, VVD, Water Natuurlijk en CDA het bestuursakkoord voor de periode 2015 tot en met 2018 gepresenteerd. Het college wil de komende jaren samen met bewoners, andere overheden en partners maatregelen voor waterbeheer daadkrachtig uitvoeren.

Woensdagavond 15 april 2015 heeft het college van Bedrijven, VVD, Water Natuurlijk en CDA het bestuursakkoord voor de periode 2015 tot en met 2018 gepresenteerd. Het college wil de komende jaren samen met bewoners, andere overheden en partners maatregelen voor waterbeheer daadkrachtig uitvoeren. Het nieuwe college zet hierin de koers van de afgelopen zes jaar voort, maar legt daarbij het accent op vijf speerpunten. Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het bestuursakkoord en de vier hoogheemraden gekozen.

Het college stelt vijf speerpunten voor de komende periode:

  1. duurzaam financieel beheer voortzetten, dat wil zeggen de kosten voor waterbeheer nu nemen en niet uitstellen naar toekomstige generaties. Tegelijkertijd wil het college de stijging van belastingtarieven beperken
  2. Verder beperken van de kans op wateroverlast in de stad Rotterdam door maatwerkoplossingen te vinden
  3. uitvoeren van maatregelen voor betere waterkwaliteit door knelpunten op te lossen
  4. uitvoeren van de gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard met gemeenten en andere betrokkenen
  5. communicatie: bewoners meer inzicht geven in besluiten en werk van het hoogheemraadschap, en hen ook bewuster maken van wat er komt kijken om hier veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast wil het college de samenwerking met andere overheden en partners versterken en met bewoners en bedrijven zoeken naar oplossingen.

Deze speerpunten zijn mede ingegeven door de ontwikkelingen op klimatologisch, economisch en maatschappelijk vlak. Het hoogheemraadschap werkt in een gebied dat intensief wordt gebruikt en bewoond. De wateropgaven worden complexer en duurder om uit te voeren. Dit komt door voortgaande bodemdaling en een veranderend klimaat. Zo gaat het harder regenen en wordt de kans op langdurige regen of juist droogte groter. Daarnaast verandert de verhouding tussen bewoners en overheid en tussen overheden onderling. Het college wil op deze ontwikkelingen open, zorgvuldig en betrokken inspelen.

Het nieuwe college bestaat naast dijkgraaf Hans Oosters uit hoogheemraden Toon van der Klugt (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk) en Dorenda Gerts (CDA).