Bever gesignaleerd in de getijdengeul dijkversterking BAS

Bever gesignaleerd in de getijdengeul dijkversterking BAS

Voor de dijkversterking Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven (BAS) zijn natuur compenserende maatregelen genomen zoals de aanleg van getijdengeulen. Op 11 juni werd in een van de geulen een bever gesignaleerd.

Het is fantastisch om de bever door de geul te zien zwemmen en over de drooggevallen rivierbodem te zien wandelen.