Capelle “groenste stad van Nederland” mede dankzij dijkversterking Dorpsstraat

Capelle “groenste stad van Nederland” mede dankzij dijkversterking Dorpsstraat

Capelle aan den IJssel mag zich een jaar lang “groenste stad van Nederland” noemen. Capelle sleepte deze prestigieuze titel van de stichting Entente Florale op woensdag 23 september 2015 in de wacht.

De gemeente heeft de dijkversterking in de Dorpsstraat van Capelle aangegrepen om de Hollandsche IJssel als uitzichtpunt te benadrukken. In het juryrapport spreekt de jury haar waardering uit voor de inspanningen die zijn gedaan om de tweede slotgracht van het slotpark ondanks de dijkversterking te behouden en cultuurhistorische elementen zoals touwbaan, steenovens en korenmolen met elkaar te verbinden.

“We hebben nauw overleg gevoerd met de gemeente Capelle om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de dijkversterking en voor zogenoemde meekoppelkansen, dus zaken die gelijktijdig met de dijkversterking kunnen worden opgepakt, zoals de herinrichting van het Doorenbosplantsoen en het behoud van het slotpark.”, vertelt hoogheemraad Paul van den Eijnden. “De samenwerking verloopt heel goed en de resultaten zijn hier ook naar.”

Groencompetitie

Capelle werd begin 2015 genomineerd door Entente Florale. Deze stichting organiseert jaarlijks een groencompetitie tussen steden en dorpen. De stichting vraagt hiermee aandacht voor het belang van groen bij overheden, ondernemers en inwoners. In juni bezocht een professionele jury een dag lang de IJsselstad en onderzocht zaken als de visuele en ruimtelijke kwaliteit van het groen, cultuurhistorisch erfgoed, cultuurgroen en buiteninrichting, natuur en landschap, recreatie, duurzaamheid, participatie en communicatie.

Juryrapport

Op al deze zaken samen scoorde Capelle het gemiddelde rapportcijfer van een 8,3. In het juryrapport worden allerlei zaken genoemd, onder meer de goede samenwerking tussen de gemeente en haar omgeving: “Capelle aan den IJssel betrekt in al haar plannen haar inwoners, verenigingen en bedrijven.” En: “Het Parkmanagement bij het Rivium, het zelfbeheer van inwoners en de stadslandbouwprojecten zijn voorbeelden, waarbij de voordelen van participatie duidelijk zichtbaar zijn door een hoger inrichtings- en onderhoudsniveau.”

Capelle aan den IJssel mag nu ook gaan deelnemen aan de competitie voor groenste stad van Europa.