College Schieland en de Krimpenerwaard krijgt vorm

Woensdagavond 15 april 2015 presenteert formateur Toon van der Klugt (Bedrijven) het bestuursakkoord aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Vervolgens worden de nieuwe hoogheemraden gekozen en aangesteld als lid van het nieuwe dagelijks bestuur.

Woensdagavond 15 april 2015 presenteert formateur Toon van der Klugt (Bedrijven) het bestuursakkoord aan het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Vervolgens worden de nieuwe hoogheemraden gekozen en aangesteld als lid van het nieuwe dagelijks bestuur.  

Het bestuursakkoord vormt voor de coalitie van Bedrijven, VVD, CDA en Water Natuurlijk een leidraad voor de komende bestuursperiode 2015-2019. Als kandidaten voor de functie van hoogheemraad worden voorgedragen Toon van der Klugt (Bedrijven), Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Dorenda Gerts (CDA) en Paul van den Eijnden (VVD).

Na de verkiezingen van 18 maart 2015 heeft informateur Jan Baas namens fractie Bedrijven gesprekken gevoerd met alle fracties. Hij concludeerde vrijdag 27 maart dat een coalitie van Bedrijven, VVD, Water Natuurlijk en CDA de meest   aangewezen combinatie lijkt. Vervolgens is Toon van der Klugt gevraagd als formateur te onderzoeken of met deze partijen overeenstemming kan worden bereikt.