Commissaris bezoekt hoogheemraadschap

Commissaris bezoekt hoogheemraadschap

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden ontving donderdag 3 december Jaap Smit, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, op de internationale roeibaan en waterberging de Eendragtspolder.

Tijdens het bezoek informeerde het college hem over de taken van het hoogheemraadschap. Dijkgraaf Hans Oosters benadrukte de positieve samenwerking met de provincie in de afgelopen jaren. Hoogheemraad Toon van der Klugt verhaalde over de totstandkoming van de waterberging. Tijdens het gesprek werden verschillende onderwerpen besproken waar hoogheemraadschap en provincie in samenwerken, zoals peilbeheer in het restveengebied en zwemwater.

Het college nam de commissaris vervolgens mee in een tocht langs markante punten in de Eendragtspolder en naar de oorsprong van de Rotte. Dit gaf gelegenheid voor een verdere illustratie van de waterberging en van de bijzondere ligging van het hoogheemraadschap.