Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

Woensdag 18 maart 2015 zijn er 187.630 geldige stemmen uitgebracht voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap. Maandagochtend 23 maart 2015 heeft het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld.

Woensdag 18 maart 2015 zijn er 187.630 geldige stemmen uitgebracht voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De opkomst was 40,7%.
De meeste stemmen gingen naar de VVD. In 2008 was de opkomst 20,73 procent. Maandagochtend 23 maart 2015 heeft het stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. Alle fracties hebben ingestemd met de aanstelling van de heer Jan Baas als informateur.

De definitieve uitslag verschilt weinig met de voorlopige uitslag. Het stembureau constateert verder dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Er zijn geen bezwaren gemaakt tegen de uitslag.

Maandag 23 maart waren alle fracties, dus naast de gekozen partijen de vertegenwoordigers van de fracties Bedrijven, Ongebouwd en Natuurterreinen, aanwezig. Alle fracties hebben uitgesproken uit te zien naar een constructieve samenwerking voor de komende vier jaar. Het nieuwe bestuur wordt op donderdagavond 26 maart 2015 geïnstalleerd.

De partijen en de uitslagen 

Lijst

Stemmen

Zetels 2015

Zetels 2008

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

29.145

3

4

Lijst 2 VVD

35.281

4

4

Lijst 3 Water Natuurlijk

30.924

4

4

Lijst 4 CDA

22.098

3

3

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

20.368

2

3

Lijst 6 DWLK & Schieland: Helder als water

13.123

1

2

Lijst 7 Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer

9.104

1

1

Lijst 8 Algemene Waterschapspartij

12.514

1

-

Lijst 9 50PLUS

15.073

2

-

De fracties hebben maandag ingestemd met de aanstelling van de heer Jan Baas als informateur. Jan Baas is tot en met 25 maart lid van het algemeen bestuur namens de fractie Bedrijven. De fracties verwachten een snelle, maar zorgvuldige procedure. Dinsdag 24 maart start Baas de informatie met gesprekken met alle fracties.

Het algemeen bestuur (de ‘gemeenteraad’) van het hoogheemraadschap bestaat in totaal uit 30  leden. De overige 9 leden zijn aangewezen omdat ze een bijzonder belang hebben bij het werk van het waterschap. De belangen van het bedrijfsleven worden behartigd door 5 leden die zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel. Ook de grote grondeigenaren (agrariërs) hebben een belang bij goed waterbeheer en mochten via hun organisatie LTO 3 bestuursleden aanwijzen. Tot slot wezen de gezamenlijke natuurterrein beherende organisaties 1 bestuurslid aan. 

Overzicht van de nieuwe leden van het algemeen bestuur

Naam kandidaat Partij Woonplaats
Boer,   W. (Willem) (m) DWLK Berkenwoude
Bouchtaoui, K. (Karima) (v) VVD Rotterdam
Bruil, B. (Boudewijn) (m) PvdA Capelle aan den IJssel
la Croix, J. (Jacques) (m) CDA Rotterdam
Deul, A.S. (Antoin) (m) Water Natuurlijk Rotterdam
van den Eijnden, P.F.J. (Paul) (m) VVD Capelle aan den IJssel
Gast, J.A. (Ron) (m) Water Natuurlijk Moordrecht
Gerts, T.M.B. (Dorenda) (v) CDA Waddinxveen
Geselschap, J.H. (Jock) (m) VVD Rotterdam
van Heemst, W.R. (Wim) (m) PvdA Rotterdam
Heinecke, J.H. (Anneke) (v) PvdA Bleiswijk
de Jonge, G. (Ger) (m) AWP Rotterdam
Luigies, H.H. (Huug) (m) VVD Krimpen aan den IJssel
De Mulder, R.V. (Richard) (m) 50plus Rotterdam
Nauta, T.A. (Tjitte) (m) Water Natuurlijk Rotterdam
Prinsen, H. (Harry) (m) SGP/Christen Unie Zoetermeer
Schep, J.A. (Jaap) Veilig Vitaal Waterbeheer Bergambacht
Siemons, J.C. (Sjef) (m) 50plus Rotterdam
van der Wende, A. (André) (m) SGP/Christen Unie Berkenwoude
Wierenga-Posthumus, T. (Tjitske) (v) CDA Krimpen aan den IJssel
van Zoelen, A.M. (Agnes) (v) Water Natuurlijk Rotterdam

Geborgde zetels

Naam Benoemende organisatie Woonplaats Categorie
Mevrouw   C. Noordanus  de Raad van Bestuur van   de Kamer van Koophandel  Capelle aan den Ijssel Bedrijven
De   heer J. Verdoold de Raad van Bestuur van   de Kamer van Koophandel  Bergambacht Bedrijven
De   heer A.J.B. van der Klugt de Raad van Bestuur van   de Kamer van Koophandel  Bleiswijk Bedrijven
De   heer J.C. van Vliet de Raad van Bestuur van   de Kamer van Koophandel  Rotterdam Bedrijven
De   heer W.T.M. Molle de Raad van Bestuur van   de Kamer van Koophandel  Rotterdam Bedrijven
De   heer D. Bac het Provinciaal Bestuur   van de LTO Noord Zuid-Holland Moerkapelle Ongebouwd
De   heer A.C. de Zeeuw  het Provinciaal Bestuur   van de LTO Noord Zuid-Holland Bergambacht Ongebouwd
De   heer P. Oudijk het Provinciaal Bestuur   van de LTO Noord Zuid-Holland Moordrecht Ongebouwd
De   heer J.J.H. Nuiver het bestuur van de VBNE Leiderdorp Natuurterreinen