Dijkversterkingen Capelle en Moordrecht gegund aan aannemerscombinatie Mourik/Liebregts

Dijkversterkingen Capelle en Moordrecht gegund aan aannemerscombinatie Mourik/Liebregts

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 7 juli 2015 de uitvoering van dijkversterkingen Capelle en Moordrecht definitief gegund aan aannemerscombinatie Mourik/Liebregts. Dit is de uitkomst van de Europese aanbesteding.

Het afgelopen half jaar heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hard gewerkt aan de Europese aanbesteding voor de dijkversterkingen Capelle en Moordrecht. Er hebben zich vijf aannemers aangemeld bij deze aanbesteding. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van de zogenaamde “Best Value” methode waarbij het hoogheemraadschap nadrukkelijk heeft geselecteerd op de doelstelling om zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving met zo min mogelijk hinder en overlast. Kenmerkend voor deze methode is dat de inschrijver de mogelijkheid krijgt om aan te tonen dat hij de meest gekwalificeerde partij is om het werk uit te voeren. Zo krijgt hij de ruimte om zich te onderscheiden van de andere partijen. Daarnaast moet de inschrijver laten zien dat hij, wat hij in zijn inschrijving heeft gesteld, ook daadwerkelijk kan uitvoeren.

Het hoogheemraadschap is verheugd om te melden dat de aannemerscombinatie Mourik/Liebregts is geselecteerd om de dijkversterkingen uit te voeren. Op 7 juli 2015 is het werk definitief gegund en is het contract met de aannemerscombinatie getekend. De komende tijd gaan zij aan de slag met het uitwerken van de plannen en het ontwerp. De verwachting is dat de werkzaamheden op de dijk in april 2016 beginnen. Voordat de werkzaamheden beginnen, maar ook tijdens de uitvoering, organiseert het hoogheemraadschap samen met de aannemer regelmatig bewonersavonden. Tijdens deze avonden informeren we betrokkenen over de uitvoering van de dijkversterking.

Kijk ook op www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle en www.hhsk.nl/dijkversterkingmoordrecht.