Doorvoeren NAP-Correctie Toelichting peilbesluit Rotte

Doorvoeren NAP-Correctie Toelichting peilbesluit Rotte

Kaart van de Rotte

Hierbij delen dijkgraaf en hoogheemraden mee dat een NAP-correctie op de Toelichting op het peilbesluit van de Rotte wordt doorgevoerd. Vanwege deze correctie is het voor de duidelijkheid wenselijk om het waterpeil voor het in gebruik nemen van de waterberging in de Eendragtspolder te corrigeren met 3 cm in de Toelichting op het peilbesluit van de Rotte.

Hierbij delen dijkgraaf en hoogheemraden mee dat een NAP-correctie op de Toelichting op het peilbesluit van de Rotte wordt doorgevoerd.

Periodiek vindt er in Nederland een NAP-correctie plaats. Het westen van Nederland zakt, Rijkswaterstaat heeft hierom in 2005 een correctie uitgevoerd op de peilmerken van het NAP-referentievlak. Vanwege deze correctie is het voor de duidelijkheid wenselijk om het waterpeil voor het in gebruik nemen van de waterberging in de Eendragtspolder te corrigeren met 3 cm in de Toelichting op het peilbesluit van de Rotte. De feitelijke situatie buiten is onveranderd gebleven.

De waterberging in de Eendragtspolder wordt in gebruik genomen zodra het waterpeil op de Rotte boven de -0,98 m NAP stijgt (gemeten en afgeleid uit het peil bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff).

Informatie

De gecorrigeerde Toelichting op het peilbesluit van de Rotte kunt u vinden op: www.hhsk.nl/over-ons/waterpeil/peilbesluiten/peilbesluit-rotte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.J. Vochteloo via telefoonnummer 010 45 37 200 of e-mail: info@hhsk.nl.