Droogte achter de rug

Droogte achter de rug

Het tekort aan neerslag is na weken achter de rug. Daarmee is ook het verdrogen van de kades verleden tijd.

Het dijkleger heeft samen met medewerkers van het hoogheemraadschap de kades tijdens de droogteperiode geïnspecteerd. Dankzij deze inspecties zijn drie scheuren en een verzakking tijdig gerepareerd. “De nut en noodzaak van het dijkleger heeft zich deze zomer duidelijk bewezen. Ik ben blij met de betrokkenheid en inzet van deze vrijwilligers en bedank hen hartelijk voor hun tijd en inspanning die zeker hebben bijgedragen aan droge voeten in het gebied”, zegt hoogheemraad Paul van den Eijnden. De portefeuillehouder waterkeringen en wegen is zelf ook de kade opgegaan met de droogte en heeft zo van dichtbij kunnen zien hoe de inspecties plaatsvinden. Het inspecteren van de kades vindt de komende tijd weer plaats zoals dat gebruikelijk is door medewerkers van het hoogheemraadschap en niet meer met inzet van het dijkleger, zoals in droge periodes gebeurt.