Herstellen en ophogen kade Binnenboezem van de polder Bleiswijk gestart

Herstellen en ophogen kade Binnenboezem van de polder Bleiswijk gestart

foto uitvoering

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat een gedeelte van de kade langs de voorliggende boezem van de Rottekade herstellen en ophogen. Het betreft het gedeelte tussen de Molengang en Gemaal de Kooij in de gemeente Bleiswijk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het herstellen van het voornoemde kade gedeelte betreffen het  opruwen van de grasmat het herstellen van het buitentalud, dit is noodzakelijk omdat over een groot gedeelte het buitentalud is afgekalfd. Om dit tegen te gaan zal na het herstellen van het buitentalud tegen het nieuwe talud een kokosmat met rietwortelspecie worden aangebracht. Hierna zal de kade worden opgehoogd en in profiel worden gebracht. Waarna de kade zal worden gefreesd  en ingezaaid.

 

Verkeersoverlast

Tijdens de werkzaamheden zal nauwelijks of geen verkeersoverlast zijn omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een groenkade.

 

Planning

Volgens planning starten de werkzaamheden in de loop van oktober 2015 en zullen uiterlijk 30 oktober 2015 zijn afgerond.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Team Klanteninformatie, bereikbaar onder telefoonnummer 010 45 37 372. Op onze website kunt u actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vinden: www.hhsk.nl