Hoogheemraadschap en gemeente Krimpen ondertekenen onderhoudscontract

Hoogheemraadschap en gemeente Krimpen ondertekenen onderhoudscontract

Op maandag 8 juni om 16.00 uur hebben hoogheemraad Dorenda Gerts van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en wethouder Marco Oosterwijk van de gemeente Krimpen aan den IJssel een gezamenlijk onderhoudscontract ondertekend.

Met het ondertekenen van dit onderhoudscontract voor het “maaien en schonen van watergangen en oevers” wordt de samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de gemeente onderstreept.

Beeldenboek

Na een gezamenlijke aanbesteding is het uitvoeren van het onderhoudscontract van de watergangen en oevers gegund aan firma A. Den Hartog & Zn B.V. uit Oudewater. In het nieuwe contract is een ‘beeldenboek’ opgenomen. Hierin staan alle typen oevers vermeld. Ook staat hierin wat het gewenste onderhoud precies is en waar het beeld op 15 oktober 2015 aan moet voldoen.

Een aanspreekpunt voor inwoners

De ondertekenaars zien veel voordelen aan het gezamenlijke onderhoudscontract. Zo zegt hoogheemraad Dorenda Gerts: “We werken nu efficiënter en goedkoper. Ook belangrijk is dat de inwoners van Krimpen aan den IJssel nu één aanspreekpunt hebben.” Krimpenaren kunnen opmerkingen en klachten melden via: www.krimpenaandenijssel.nl/Meldingenformulier of telefonisch bij het Publiekscentrum van de gemeente: 14 0180. Aannemer Martin den Hartog voegt hieraan toe: “Een groot voordeel is dat we de oevers en de watergangen nu tegelijk kunnen aanpakken.” Wethouder Marco Oosterwijk concludeert: “Krimpen heeft veel water en groen. De watergangen en de oevers zijn belangrijke elementen in de leefomgeving van de inwoners en we zijn vandaag weer een stap verder in het verbeteren van het onderhoud ervan.”