Hoogheemraadschap reageert op Ontwerp Tracé Besluit voor A16

Hoogheemraadschap reageert op Ontwerp Tracé Besluit voor A16

Het algemeen bestuur heeft een reactie opgesteld op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) voor de A16-Rotterdam. Het OTB is door de Minister van Infrastructuur en Milieu op 25 september 2015 voor een periode van zes weken ter visie gelegd.

Over het ontwerp van deze toekomstige Rijkswegverbinding tussen de A16 en de A13 wordt echter nog volop gediscussieerd vanwege de impact op de leefomgeving van veel inwoners van Rotterdam en Lansingerland. Ook het hoogheemraadschap is nog in gesprek met Rijkswaterstaat over de benodigde waterhuishoudkundige inpassing van de Rijksweg. De Rijksweg kruist de boezems van de Rotte en de Vaart Bleiswijk en er is sprake van een doorsnijding van diverse oppervlaktewatersystemen. Als gevolg van de aanleg van de Rijksweg zal ook de Landscheiding, de grens tussen Delfland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, ter hoogte van de Doenkade enkele meters gaan opschuiven. Daarnaast dient er bij de inpassing van de weg rekening te worden gehouden met de impact op het grondwatersysteem, de waterkwaliteit en de zuivering van afstromend wegwater. Het hoogheemraadschap ziet erop toe dat de waterhuishouding niet negatief wordt beïnvloed als gevolg van de nieuwe Rijksweg. De afspraken die wij maken met Rijkswaterstaat over de te nemen maatregelen worden later in het proces vastgelegd in het Tracé Besluit (TB) en in uitvoeringsovereenkomsten die Rijkswaterstraat afsluit met het hoogheemraadschap en andere stakeholders.