Hoogheemraadschap treft maatregelen in verband met droogte

Het hoogheemraadschap bereidt zich voor op de droogte. Het neerslagtekort is een belangrijke indicator voor mogelijke stabiliteitsproblemen van droogtegevoelige veenkaden. Het ontstaan van droogtescheuren kan hier afschuiving of lekkages tot gevolg hebben.

Op dit moment is er landelijke een gemiddeld neerslagtekort van 145 mm. De verwachting is dat door de tropische temperaturen en de verdamping het neerslagtekort de komende week snel zal stijgen.

Momenteel zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Meteogegevens worden dagelijkse gemonitord;
  • Specifieke droogte gevoelige kaden zijn in kaart gebracht;
  • Droogte gevoelige kaden worden/zijn gemaaid om inspectie mogelijk te maken;
  • Regionale waterkeringen worden dagelijks geïnspecteerd;
  • Het dijkleger is geïnformeerd.

De aanhoudende droogte en de aangekondigde hittegolf hebben vooralsnog geen invloed op de waterkwaliteit en de bijbehorende bedrijfsvoering van het hoogheemraadschap. De waterkwaliteit in het gebied is nog ruim voldoende voor de landbouw. Eerder plaatsten medewerkers wel een noodpomp om de Zevenhuizerplas op peil te houden. Deze maatregel past in de reguliere bedrijfsvoering. Gezien het neerslagtekort wordt momenteel ook de waterkwaliteit dagelijks gemonitord.