Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw genomineerd voor Waterinnovatieprijs

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw genomineerd voor Waterinnovatieprijs

De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Uit de 135 inzendingen heeft de jury, onder leiding van Annemieke Nijhof, de genomineerden per categorie bekendgemaakt.

De jury wees genomineerden aan in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Klaar voor de toekomst’. In deze laatste categorie hebben we met de webapplicatie Handhavingsadviseur voor het derde achtereenvolgende jaar een nominatie in de wacht gesleept. Deze webapplicatie adviseert toezichthouders en handhavers in het veld over de voorkeursaanpak in voorkomende situaties. Zo draagt de Handhavingsadviseur bij aan een landelijk uniforme en kwalitatief hoogstaande aanpak.

De Handhavingsadviseur is voortgekomen uit een initiatief van alle waterschappen, verenigd binnen het Landelijk Overleg Vergunningverlening en Handhaving (LOVH). Vervolgens werd het plan verder uitgewerkt door een werkgroep van vertegenwoordigers van de waterschappen Aa en Maas, Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Fryslân, Delfland, Rivierenland, Noorderzijlvest, Reest en Wieden en Scheldestromen. De technische ontwikkeling ervan is door het hoogheemraadschap volledig in eigen beheer uitgevoerd.

Het ingediende voorstel is hier te lezen. Meer over alle genomineerde innovaties leest u hier.

Duurzaamheidsprijs en publieksprijs

De jury kiest uit alle inzendingen voor de Waterinnovatieprijs ook een project dat zij bestempelen als de groenste innovatie van het jaar. Daarnaast wordt dit jaar ook een Publieksprijs uitgereikt. Iedereen kan tot en met 27 november via de website een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete project. Steun ons gezamenlijke initiatief en stem voor de digitale handhavingsadviseur https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/webapplicatie-handhavingsadviseur/.

Uitreiking 30 november

Op maandag 30 november worden de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2015 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de Rijtuigenloods te Amersfoort.