Hoogheemraadschap wil slimme wateroplossingen voor Rotterdamse Schouwburgplein

Hoogheemraadschap wil slimme wateroplossingen voor Rotterdamse Schouwburgplein

Hoogheemraad Paul van den Eijnden

Een honderd procent klimaatneutraal Schouwburgplein voor 2030. Bestuurder Paul van den Eijnden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondertekende vanmorgen de intentieverklaring om samen met alle partners dit doel te bereiken. Ook bewoners, ondernemers en organisaties rondom het plein worden nauw bij de realisatie van het project betrokken.

Paul van den Eijnden is erg enthousiast over dit project. “Ik ben erg blij met particuliere initiatieven zoals deze. Het is niet alleen de overheid die oplossingen kan bedenken om de stad klimaatbestendig te maken en de straten en pleinen droog te houden bij heftige regenval. Dit initiatief is een mooi voorbeeld hoe partijen samen oplossingen kunnen bedenken en tot mooie innovaties kunnen komen. Het hoogheemraadschap kan vooral een rol spelen in een betere waterhuishouding op en rond het Schouwburgplein, zoals het vasthouden en infiltreren van regenwater. En we kunnen meedenken over de inzet van duurzaam opgewekte energie uit rioolwater. Hierin zien wij zeker kansen!” aldus de waterschapsbestuurder.

Waterschapsenergie en oplossingen voor waterberging
Deze grootschalige publiek-private samenwerking moet veel slagkracht opleveren. We ontwikkelen samen innovatieve oplossingen zoals een net voor koude- en warmteopslag voor de buurt, een gelijkstroomnet voor de straatverlichting en duurzaam opgewekte elektriciteit (waterschapsenergie) uit het rioolstelsel. Verder moet het Schouwburgplein behalve klimaatneutraal, ook groener worden. Meer groen draagt ook bij aan een betere regenwaterafvoer in periodes van hevige neerslag. Zodat het regenwater de grond in kan zakken daar waar het valt.
Behalve de schouwburg mogen ook De Doelen, de Pathé-bioscoop, alle horeca en de omwonenden in de toekomst geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. In 2020 willen de ondertekenaars al 40 procent klimaatneutraal zijn.

Al in 2009 bracht de Rotterdamse Schouwburg de ambitie naar buiten om de ‘groenste’ schouwburg van Nederland te worden. In 2010 tekenden onder andere het Luxor, Theater Zuidplein, de Rotterdamse Schouwburg en de gemeente het convenant Duurzaam Theater Rotterdam, met als doel in 2025 vijftig procent minder CO2-emissie te bereiken ten opzichte van een nulmeting in het najaar van 2009.

Voorbeeld voor stedelijke innovatie
De kennis die we gedurende de looptijd van dit project opdoen, zal ook bij andere projecten in de stad worden ingezet. Het streven is dit project ook internationaal als voorbeeld te laten dienen voor stedelijke innovatie. Het Schouwburgplein werkt samen met zes andere wereldpleinen waaraan een theater ligt onder de titel: ’7 Square Endeavour’.

Samenwerkingspartners
De samenwerkingspartners binnen dit project zijn: de Rotterdamse Schouwburg (initiatiefnemer), het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Rotterdam, Arcadis, Dura Vermeer, Eneco, TNO, Imtech Building Services en Vereniging Verenigd Schouwburgplein.