Incident met kraan tijdens werkzaamheden aan dijkversterking Krimpen

Donderdagochtend 15 oktober om 07.15 uur is tijdens werkzaamheden bij het project ‘dijkversterking Krimpen’ een damwandstelling gekanteld. Hierbij is de top van de kraan in de voortuin van een dijkwoning terecht gekomen. Er zijn geen gewonden gevallen en de materiële schade is beperkt tot de kraan zelf.

In Krimpen aan de Lek wordt de Lekdijk versterkt door het aanbrengen van damwanden en diepwanden. De kraan die damwandplanken aandrukt, de zogenaamde damwandstelling, is gekanteld.

De aannemer heeft het gebied inmiddels hermetisch afgesloten om de veiligheid te waarborgen en het onderzoek naar de toedracht niet te belemmeren. De aanwonenden zijn allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht door vertegenwoordigers van de aannemer en de opdrachtgever, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het incident is gemeld bij de arbeidsinspectie en wordt nader onderzocht.

Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend; een onafhankelijk bureau doet onderzoek naar de precieze toedracht. De schade wordt na de berging hersteld.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden, verantwoordelijk portefeuillehouder dijkversterking Krimpen, is vanmorgen ter plaatse geweest en heeft met bewoners langs de dijk gesproken.