Inloopavond voor bewoners van boezemlanden in de Rotte

Op maandag 28 september vond een inloopavond plaats voor bewoners van de Bonk. Bewoners die percelen op deze boezemlanden bezitten of huren hebben regelmatig last van water.

Met ruim 20 aanwezigen is gesproken over het peilbeheer van de Rotte maar vooral over het probleem van bodemdaling dat zich hier voordoet. Het maaiveld zakt met ongeveer 0.5 cm per jaar en is daarmee de voornaamste oorzaak van de ervaren wateroverlast; de bodem daalt ten opzichte van het peil van de Rotte. De enige mogelijkheid om hier een eind aan te maken, zo is met de bewoners besproken, is het perceel periodiek op te hogen met licht ophoogmateriaal. De bodemdaling is een onomkeerbaar natuurlijk proces en ook het hoogheemraadschap kan hier niets tegen uitrichten.

Met deze presentatie (ppsx, 8.9 MB) is de problematiek rondom boezemlanden nogmaals duidelijk gemaakt. De kaart (pdf, 3.7 MB) toont het overzicht van maaiveldophogingen.

Medewerkers van het hoogheemraadschap staan eigenaren/huurders graag terzijde met advies over de situatie ter plekke en de meest duurzame manier van ophogen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met het hoogheemraadschap op 010 45 37 200.