Kaart ecologisch maaien en schouwen geactualiseerd

Kaart ecologisch maaien en schouwen geactualiseerd

De ecokleurenkoerskaart, die met kleuren aangeeft hoe watergangen er bij de najaarsschouw uit moeten zien, is geactualiseerd. Een goed onderhouden watergang zorgt voor aanvoer, afvoer en berging van water. Tegelijk draagt goed onderhoud bij aan een goede waterkwaliteit en de bescherming van planten en dieren.

Het onderhouden van watergangen doen we samen. In de legger van het waterschap is bepaald wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dat kan het hoogheemraadschap zijn, maar ook de gemeente of de eigenaar van de grond die grenst aan het water.

U vraagt zich misschien af in hoeverre de begroeiing uit de watergang moet worden verwijderd. Met de Ecokleurenkoers hebben alle watergangen in het gebied een kleur gekregen die samenhangt met de gewenste doorstroming. Bij elke kleur hoort een manier van onderhoud. Omdat het watersysteem altijd in beweging is, wordt elk jaar de kaart met de ecokleuren geactualiseerd.

Wilt u weten voor welk deel van de watergang u verantwoordelijk bent, en welke ecokleur en gewenst onderhoud bij uw watergang hoort? Kijk dan op http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/onderhoud-watergangen/ecokleurenkoers