Kadeophoging Bleiswijk afgerond

Kadeophoging Bleiswijk afgerond

De kade langs de vaart in het centrum van Bleiswijk is weer op hoogte. Hoogheemraad Paul van den Eijnden en Jos Mijnders van GKB verrichtten op donderdag 21 mei samen de officiële handeling om dit moment te markeren. Dit deden zij door gezamenlijk de paarse krokodil te lijf te gaan, waarna de peilschaal zichtbaar werd.

“De paarse krokodil staat voor bureaucratie en stroperigheid. Door deze handeling steken we de hand in eigen boezem en verbeelden we waar de bewoners van de kade aan het begin van het traject tegenaan liepen”, legt Paul van den Eijnden uit. “We hebben veel geleerd van deze kadeophoging en vliegen andere ophogingen in bewoond gebied sindsdien ook anders aan. We gaan eerder de dialoog aan met omwonenden om een goed beeld te krijgen van de belangen die er spelen en te kijken hoe we die bij elkaar kunnen brengen.”

De kadeophoging vond voor een groot deel plaats in particuliere tuinen. De gevolgen voor de omgeving waren groot. Aan de kadeophoging zijn veel gesprekken met omwonenden en de gemeente vooraf gegaan. Een groot deel van de aanwonenden verenigde zich in de bewonersgroep Geen Kaalslag Bleiswijk. Samen met vertegenwoordigers van hen, de gemeente Lansingerland en het hoogheemraadschap werd gezocht naar mogelijkheden om de impact van de kadeophoging te verkleinen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de kade kon worden opgehoogd.

 De kade in Bleiswijk is weer op hoogte. Hiermee is de functie van de vaart als belangrijke ader voor de watertoevoer aan de achterliggende polders opnieuw verzekerd. Op de peilschaal, die is onthuld, kunnen de actuele waterstanden worden afgelezen. Na afloop van de onthulling werd in Paddock door gemeente, bewoners en het waterschap getoost op de afloop.