Langetermijnvisie Rotterdamse samenwerking in de afvalwaterketen

Langetermijnvisie Rotterdamse samenwerking in de afvalwaterketen

Een gesloten afvalwaterketen in 2050. Dat is waar de samenwerkende waterschappen en gemeenten in de regio Rotterdam naar toe willen. Een belangrijke stap in deze Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen is een langetermijnvisie.

In de regio Rotterdam werken de waterschappen en gemeenten nauw samen aan een toekomstbestendige afvalwaterketen.          

Een belangrijke stap in deze Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen is een langetermijnvisie.
De LTV is het richtpunt voor alle betrokken partijen: professionals, inwoners, bestuurders en ketenpartners die mogelijkheden zien voor samenwerking. De visie legt een toekomstbeeld vast van de Rotterdamse afvalwaterketen met 2050 als richtpunt. De route daar naartoe zal worden vastgelegd in een afzonderlijke strategie.

Het sluiten van kringlopen

De visie zet in op een verandering naar een gesloten afvalwaterketen in 2050. Dit wil zeggen meer aandacht voor het sluiten van kringlopen en voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater, zoals cellulose en fosfaat. Dit kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld voor kunstmest of papieren bekertjes. De basis is het bestaande robuuste Rotterdamse watersysteem, zoals dat in de afgelopen decennia is opgebouwd, bestaande uit sloten en singels, riolering en afvalwaterzuivering. De verandering in de afvalwaterketen staat niet op zichzelf, maar sluit nadrukkelijk aan bij de aanpassing naar een waterbestendige stad en bij de realisatie van de overige wateropgaven.

Samenwerken

De gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken intensief samen om hun gezamenlijke ambities in en voor de Rotterdamse afvalwaterketen waar te maken. Hiertoe hebben ze in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Gemeente Capelle aan den IJssel haakte in 2014 aan. De achterliggende doelen van de samenwerking zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid van de afvalwaterketen.

Meer informatie

Meer lezen over de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen? Lees dan de brochure. Of kijk op de webpagina Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen.

Bron: gemeente Rotterdam