Lees ons jaaroverzicht 2014

Lees ons jaaroverzicht 2014

Waterplein Benthemplein loopt vol

Ook in 2014 is veel werk verzet om te zorgen voor droge voeten en schoon water. U kunt het lezen in ons jaaroverzicht van 2014.

Ook in 2014 is veel werk verzet om te zorgen voor droge voeten en schoon water.

Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan:

  • Verschillende dijkversterkingen uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waaronder de Maasdijk en Lekdijk in Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek
  • Meerdere wegen in de Krimpenerwaard
  • De afronding van het werk aan het monumentale gemaal Verdoold

Ons dagelijks werk betekent in 2014 ook:

  • Het voor en samen met u werken aan water. Door het organiseren van verschillende bijeenkomsten hebben we u bij ons werk betrokken.
  • Het baggeren van watergangen in ons gebied. In 2014 hebben we 167 kilometer watergang onder handen genomen.
  • Het zorgen voor bescherming tegen overstromingen en het voorkomen van wateroverlast. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen toen in oktober een noordwesterstorm over ons gebied raasde. Ook is het waterplein Benthemplein voor de eerste keer volgelopen bij hevige regen in augustus.

Stuk voor stuk voorbeelden van werken die het waterbeheer toekomstbestendig maken. Over deze en andere activiteiten kunt u lezen in het jaaroverzicht van het hoogheemraadschap (pdf, 3.3 MB).