Legger van het opper­vlaktewatersysteem voor Schieland

Legger van het opper­vlaktewatersysteem voor Schieland

De legger van het oppervlaktewatersysteem voor Schieland is op 25 november vastgesteld. De ontwerp legger betreft Rotterdam, Polder Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, Zuidplaspolder, Oostpolder, Polder Prins Alexander, Eendragtspolder, Binnewegse polder en Polder Esse- Gans en Baardorp en vervangt de voorgaande legger uit 1997.

Het hoogheemraadschap beheert het oppervlaktewater in zijn beheergebied en houdt toezicht op het onderhoud, zodanig dat er voldoende oppervlakte­water is maar geen wateroverlast ontstaat.

De legger van het oppervlaktewatersysteem is het juridische instrument om vast te leggen op welke afmetingen het watersysteem moet worden onderhouden om te kunnen functioneren en wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

In de legger zijn de volgende onderwerpen vastgelegd:

  • De ligging van hoofd- en overige watergangen / waterscheidingen / ondersteunende kunstwerken
  • De afmetingen waarop de wateren / waterscheidingen / onder­steunende kunstwerken onderhouden moeten worden
  • Welke partij verplicht is tot welk onderhoud
  • Waar de verboden en geboden van de Keur van toepassing zijn

downloads  

U kunt de stukken hieronder raadplegen of open de digitale kaart.

Informatie  

De nieuwe legger ligt met ingang van 23 december 2015 ter inzage, tot en met het einde van de beroepstermijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail info@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 45 37 200.