Ministerie van IenM tekent voor Rotterdams verduurzamingsproject

Ministerie van IenM tekent voor Rotterdams verduurzamingsproject

Vrijdag 30 oktober 2015 verzorgt het internationale verduurzamingsproject 7 Square Endeavour twee activiteiten tijdens het Stadmakerscongres in de Rotterdamse Schouwburg. Om 10.30 uur vertellen initiatiefnemers Bert Determann en Jeroen de Leeuw over de missie van het project om door samenwerking en innovatieve ideeën steden toekomstklaar te maken. Om 15.00 uur ondertekent Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu een overeenkomst met de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door wethouder Pex Langenberg, en 7 Square Endeavour.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt de negende partner van 7 Square Endeavour. De andere partners zijn initiatiefnemer Rotterdamse Schouwburg, ARCADIS, de Doelen, Dura Vermeer, Eneco, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gemeente Rotterdam en TNO. Gezamenlijk ontwikkelen de partners een plan om te investeren in de verduurzaming van het gebied rondom het Schouwburgplein. Het doel is om het gebied in 2020 40% klimaatneutraal te maken en in 2030 100% klimaatneutraal.

7 Square Endeavour

7 Square Endeavour is een internationaal verduurzamingsproject met als missie de omgeving toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Het efficiënt en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten. Het Rotterdamse Schouwburgplein, het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd, fungeert als proeftuin.

De samenwerking en participatie van alle partners en stakeholders van het gebied is essentieel en op deze schaal van grootte uniek. De ambitie van 7 Square Endeavour is om de (bestaande) initiatieven, kennis en expertise aan elkaar te koppelen om samen nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

Het programma draagt oplossingen aan op ondermeer het gebied van transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid. Denk hierbij aan (super)smartgrids, energieopwekking en -opslag, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën die toepasbaar zijn door en voor alle mensen die wonen, werken en recreëren in dit gebied.

Meer informatie: www.7square-endeavour.nlwww.stadmakerscongres.nl