Natuurvriendelijke oevers aan de Maas

Natuurvriendelijke oevers aan de Maas

De monding van de Maas en de Rijn is een van de grootste delta's van Europa. Met een ultramoderne haven in een dichtbevolkt stedelijk gebied. Door meer groen en natuur op, in en direct langs het water ontstaat een aantrekkelijk landschap: ‘Rivier als getijdenpark’.

De monding van de Maas en de Rijn is een van de grootste delta's van Europa. Met een ultramoderne haven in een dichtbevolkt stedelijk gebied. Door meer groen en natuur op, in en direct langs het water ontstaat een aantrekkelijk landschap: ‘Rivier als getijdenpark’. Voor alle bewoners en bezoekers van de regio. Voor de natuur. Voor een duurzame haven. Voor een toekomstbestendige regio. Dit initiatief is een uitwerking van het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden. Ook wij werken hieraan mee. We maken gebruik van eb en vloed om de natuurlijke kwaliteiten van de rivier en de nieuwe oevers te vergroten. Op het plaatje een impressie van een toekomstige natuurvriendelijke oever aan de Maas, deze impressie is gemaakt door de Urbanisten.

Op maandag 16 maart tekenen de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, WNF/ARK, de Provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hiervoor een intentieovereenkomst en wordt een starthandeling verricht bij het Mallegatpark.

Meer informatie op http://www.rotterdam.nl/natuurvriendelijkeoeversmallegatpark