Negen partijen voor waterschapsverkiezingen 2015

Negen partijen voor waterschapsverkiezingen 2015

Negen partijen nemen op woensdag 18 maart 2015 deel aan de verkiezing voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het centraal stembureau heeft op vrijdag 6 februari 2015 in een openbare zitting de kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld.

Negen partijen nemen op woensdag 18 maart 2015 deel aan de verkiezing voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het centraal stembureau heeft op vrijdag 6 februari 2015 in een openbare zitting de kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld. Op 18 maart 2015 kunnen bewoners van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen op een van deze negen partijen tijdens de waterschapsverkiezingen. Zij kiezen hierdoor 21 leden in het algemeen bestuur.

De partijen zijn:

  • Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
  • Lijst 2 VVD
  • Lijst 3 Water Natuurlijk
  • Lijst 4 CDA
  • Lijst 5 SGP-ChristenUnie
  • Lijst 6 DWLK & Schieland: Helder als water
  • Lijst 7 Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer
  • Lijst 8 Algemene Waterschapspartij
  • Lijst 9 50PLUS

Het algemeen bestuur (de ‘gemeenteraad’) van het hoogheemraadschap bestaat straks uit dertig leden. De overige 9 leden worden aangewezen omdat ze een bijzonder belang hebben bij het werk van het waterschap. De belangen van het bedrijfsleven worden behartigd door 5 leden die worden aangewezen door de Kamer van Koophandel. Ook de grote grondeigenaren (agrariërs) hebben een belang bij goed waterbeheer en mogen via hun organisatie LTO 3 bestuursleden aanwijzen. Tot slot wijzen de gezamenlijke natuurterrein beherende organisaties 1 bestuurslid aan.

Het nieuwe bestuur wordt op 26 maart 2015 geïnstalleerd.

Download het proces verbaal (pdf, 2.2 MB) van 6 februari 2015 voor de volledige kandidatenlijsten.