Nieuw gemaal in Overbuurtsche polder voor betere waterhuishouding

Nieuw gemaal in Overbuurtsche polder voor betere waterhuishouding

Op donderdag 1 oktober is gemaal Overbuurtsche Polder Noord West in Bleiswijk officieel in gebruik genomen door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Tijdens een korte ceremonie overhandigde hoogheemraad Dorenda Gerts een symbolische sleutel van het gemaal aan bedrijfsvoerder Peter Dullaard.

“We zijn trots op dit nieuwe gemaal en deze belangrijke stap naar een robuuste waterhuishouding, zodat we droge voeten hebben én houden. Zonder goede samenwerking met de gemeente en de omgeving had dit nieuwe gemaal er nu niet gestaan. Ik wil de betrokkenen dan ook hartelijk bedanken voor hun aandeel hierin”, aldus Dorenda Gerts.

Het moderne, visveilige gemaal vervangt een inmiddels verwijderd gemaal dat aan de Albert van ’t Hartweg stond, negenhonderd meter oostelijker. Dit was gebouwd in 1968 en voldeed niet meer aan de huidige eisen en regelgeving. Met zijn capaciteit van 30m3 is het nieuwe gemaal Overbuurtsche Polder Noord West goed toegerust op de in de polder aanwezige glastuinbouw.

Bij nieuwbouw of renovatie van gemalen houdt het hoogheemraadschap zoveel mogelijk rekening met de vispasseerbaarheid. De visveilige pomp in het nieuwe gemaal maakt het vissen mogelijk om vanuit het te bemalen gebied naar ander water in de polder te zwemmen.

Klaar voor de toekomst
Door klimaatverandering kan het in de toekomst vaker en heviger gaan regenen. Daar speelt het hoogheemraadschap nu al op in door maatregelen te nemen voor de afvoer van deze extra hoeveelheid water. De bouw van het gemaal is een van de maatregelen die hiervoor in de Overbuurtsche polder noord-west worden getroffen. Op de nieuwe locatie is een betere afvoer van water mogelijk via een aantal bestaande bergingsvijvers en de nieuwe watergang langs de Cyclamenweg. Deze brede hoofdwatergang werd eerder dit jaar opgeleverd en is onderdeel van een verbeterde verbinding met gemaal De Kooi. Dit gemaal pompt het afgevoerde water uiteindelijk naar de Rotte.

Nieuw gemaal Overbuurtsche polder