Nieuwe legger oppervlaktewater Schieland vastgesteld

Nieuwe legger oppervlaktewater Schieland vastgesteld

Gemaal Aquarivium

Het hoogheemraadschap heeft als taak om het water zo goed mogelijk op het vastgestelde peil te houden en wateroverlast te voorkomen. Dat kan alleen met een goed functionerend oppervlaktewatersysteem. In de leggers is beschreven hoe het oppervlaktewatersysteem moet worden onderhouden om goed te functioneren en wie voor het onderhoud verantwoordelijk zijn. Het algemeen bestuur heeft op 25 november 2015 de nieuwe legger van het oppervlaktewatersystemen in Schieland vastgesteld.

De oppervlaktewatersystemen in Schieland zijn door onder andere ruimtelijke ontwikkelingen veranderd sinds de vaststelling van de oude legger (1997). Daarom heeft het algemeen bestuur op 25 november 2015 de nieuwe legger van het oppervlaktewatersystemen in Schieland vastgesteld. Hoogheemraad Dorenda Gerts: “Voor het onderhoud is het belangrijk dat onze leggers altijd actueel zijn. Zo houden we duidelijk wat er precies nodig is om het watersysteem goed te beschermen.”

Deze nieuwe legger heeft betrekking op het hoofdwatersysteem en de zogenoemde peilregelende kunstwerken (zoals gemalen en stuwen) in de Binnenwegse polder, polder Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, de Eendragtspolder, polder Esse, Gans- en Blaardorp, de Oostpolder, Polder Prins Alexander, Rotterdam en de Zuidplaspolder. Het ontwerp voor de legger heeft van 25 mei tot en met 5 juli 2015 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingebracht.

Tegelijk met de vaststelling van deze nieuwe legger oppervlaktewatersystemen heeft het algemeen bestuur ingestemd met het intrekken van de oude Legger van de watergangen van het hoogheemraadschap van Schieland (tegenwoordig het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard).

De leggers van het oppervlaktewatersysteem voor de polder Wilde Veenen, Tweemanspolder, de Rotteboezem , waterberging Eendragstpolder en de Krimpenerwaard zijn recentelijk al door het algemeen bestuur vastgesteld. Deze blijven geldig.