Nieuwe remmende maatregelen Opperduit

Nieuwe remmende maatregelen Opperduit

Op de Opperduit in Lekkerkerk zijn na de dijkversterking plateaus met een betonnen afscheiding en reflecterende palen erop aangelegd om het verkeer af te remmen en de dijk veiliger te maken. Over deze reflectorpalen kwamen klachten binnen. Het hoogheemraadschap heeft twee plateaus aangepast

Op de Opperduit in Lekkerkerk zijn na de dijkversterking plateaus met een betonnen afscheiding en reflecterende palen erop aangelegd om het verkeer af te remmen en de dijk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Over deze reflectorpalen kwamen klachten binnen. Het hoogheemraadschap heeft twee plateaus aangepast, namelijk degene bij de bebouwde kom van Lekkerkerk en een op de Opperduit ter hoogte van hectometerpaal 12,4. De reflectorpalen zijn vervangen door een visuele versmalling. Als automobilisten over de ribbelmarkering, die de fietsers van de auto’s scheidt, rijden, horen ze dat.

Om te bepalen of deze aangepaste plateaus hetzelfde afremmende effect hebben als de plateaus met de reflectorpalen, wordt bij beiden gemeten op snelheid en het aantal voertuigen. Bij gelijk effect worden de andere plateaus op de Opperduit en de Schuwacht ook aangepast. De verwachting is dat dit dan in de loop van 2015 plaatsvindt.