Nieuwe verfrissende kijk op onderhoud van watergangen

Nieuwe verfrissende kijk op onderhoud van watergangen

Op 25 november heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard ingestemd met de visie onderhoud watergangen. De visie schetst het toekomstige onderhoud van alle sloten, kanalen en boezems in het beheersgebied van het hoogheemraadschap.

De komende jaren worden de plannen uit de visie uitgewerkt. Daar betrekken we gemeenten, bewoners en andere beheerders bij. Zijn alle plannen uitgevoerd dan verwachten we een goed werkend watersysteem tegen zo laag mogelijke kosten.

Onderdeel van de visie is dat het hoogheemraadschap alleen controleert op onderhoud waar dat voor de veiligheid of de waterkwaliteit het meest belangrijk is. Agrariërs en beheerders van recreatie- en natuurgebieden kunnen voortaan onderhoudsafspraken maken met het waterschap, zodat zij het onderhoud beter op de eigen wensen of bedrijfsvoering kunnen afstemmen.

In de stad gaan we de bewoners aan het water helpen met de lastigste onderhoudsklus, namelijk het baggeren. Vanaf 2018 combineert het hoogheemraadschap dit met het eigen baggerwerk. De gemeente wordt intensief bij de uitvoering betrokken. Zo zorgen we samen voor een watersysteem waar je op kunt vertrouwen en van kunt genieten.