Nieuws 2015

Nieuwe legger oppervlaktewater Schieland vastgesteld

Het hoogheemraadschap heeft als taak om het water zo goed mogelijk op het vastgestelde peil te houden en wateroverlast te voorkomen. Dat kan alleen met een goed functionerend oppervlaktewatersysteem. In de leggers is beschreven hoe het oppervlaktewatersysteem moet worden onderhouden om goed te functioneren en wie voor het onderhoud verantwoordelijk zijn. Het algemeen bestuur heeft op 25 november 2015 de nieuwe legger van het oppervlaktewatersystemen in Schieland vastgesteld.

Nieuwe legger oppervlaktewater Schieland vastgesteld

Extra ambities en minder lastenstijging

De totale waterschapsbelastingen 2016 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgen gemiddeld met 2,3%. Dit is inclusief inflatie. De nieuwe programmabegroting bevat belangrijke ambities zoals het intensiveren van de betrokkenheid met de omgeving, grote dijkversterkingsprojecten om de waterveiligheid te vergroten en samen werken aan een klimaatbestendig Rotterdam. Het algemeen bestuur heeft woensdag 25 november de programmabegroting voor 2016 vastgesteld.

Extra ambities en minder lastenstijging

Baggeren, natuurvriendelijke oevers en kadeophoging Bleiswijkse vaart

De Rottedijk is een kade van 1750 meter langs de Rotte nabij Bleiswijk in de gemeente Lansingerland. In de toetsing regionale keringen 2012 is de kade getoetst en is een deel van de kade als onvoldoende beoordeeld. Naast de problemen met de stabiliteit is na inmeting gebleken dat de kruin van de kade te smal is en teveel aan de rand van het buitentalud ligt. De algemene vergadering heeft de projectkosten van € 300.000 goedgekeurd. Naar verwachting start de aannemer in het eerste kwartaal van 2016.

Baggeren, natuurvriendelijke oevers en kadeophoging Bleiswijkse vaart

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 gereed

Het algemeen bestuur heeft op 25 november het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) vastgesteld. Het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 is het strategisch plan van het hoogheemraadschap. Hierin legt het hoogheemraadschap de koers en accenten voor de organisatie vast voor de periode 2016-2021. Gezien de looptijd betreft het een plan op hoofdlijnen, dat als kader dient voor alle werkzaamheden en activiteiten van het hoogheemraadschap.

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 gereed