Onderzoek naar hoe vissen gemaal Krimpenerwaard kunnen passeren

Onderzoek naar hoe vissen gemaal Krimpenerwaard kunnen passeren

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om gemaal Krimpenerwaard vispasseerbaar te maken. Als het gemaal vispasseerbaar is, kunnen de vissen die vanuit de polder naar de rivier zwemmen of andersom het gemaal veilig passeren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om gemaal Krimpenerwaard vispasseerbaar te maken. Als het gemaal vispasseerbaar is, kunnen de vissen die vanuit de polder naar de rivier zwemmen of andersom het gemaal veilig passeren. Dit onderzoek moet leiden tot een schetsontwerp met de technische mogelijkheden en een begroting. Daarna wordt er een investeringsvoorstel voor uitvoering van de maatregel aan het bestuur voorgelegd die moet worden goedgekeurd. Waarna de maatregel kan worden uitgevoerd. Het vispasseerbaar maken van gemalen is onderdeel van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water waarin op Europees niveau afspraken zijn gemaakt over waterkwaliteit.