Ontwerp-legger van de primaire waterkeringen ter inzage

Ontwerp-legger van de primaire waterkeringen ter inzage

Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten en schoon water. Dit doet het hoogheemraadschap samen met u. Om hiervoor te kunnen zorgen gelden er regels in een zone op en langs dijken en in en langs sloten.

In de legger staat aangegeven waar de dijk precies ligt en wie verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud.

De legger voor de primaire waterkeringen is het juridisch instrument dat de kern- en beschermingszones aangeeft. Dit zijn de zones op en langs de dijk waar activiteiten invloed kunnen hebben op de stevigheid van de waterkering. Daarnaast staat in de legger aangegeven waar de dijk precies ligt en wie verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud.

In die zones gelden bepaalde ge- en verboden op basis van de Keur, de algemene regels en de beleidsregels.

De Legger voor de primaire waterkeringen wordt geactualiseerd. Dit is nodig omdat een aantal recente dijkversterkingen nog niet in de legger zijn verwerkt. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten in de stevigheid van dijken, waardoor de beschermingszones plaatselijk vergroot of verkleind zijn.

Inzien van de stukken

De legger ligt in de periode van 30 september tot en met 10 november 2015 ter inzage. U kunt de Legger op drie manieren inzien, nl.:

Ik wil de zonering van de ontwerplegger vergelijken met de huidige legger.

INLOOPBIJEENKOMSTEN

Tijdens de inzageperiode van de Legger vinden twee inloopbijeenkomsten plaats.

Datum: 13 oktober 2015 van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Hotel Rotterdam - Nieuwerkerk, Parallelweg-Zuid 185, Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum: 15 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Zalencentrum De Waard, Meidoornstraat 7, Bergambacht

Tijdens deze inloop kunt u kennis nemen van de geactualiseerde Legger en uw vragen stellen aan aanwezige medewerkers van het hoogheemraadschap.

U kunt zelf bepalen welke avond en welk tijdsstip u het beste uitkomt om langs te komen.

U kunt ook nadere informatie vinden in de factsheet ‘De Legger uitgelegd (pdf, 251 kB)’.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail info@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 45 37 200.

DENK MET ONS MEE!

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we verschillende beleidsstukken die gelden als u aan een dijk woont. Daarnaast is er ook beleid voor het wonen aan een kade of langs het water. Graag willen wij weten hoe u het liefst hierover geïnformeerd of hierbij wilt worden betrokken, uw mening is voor ons namelijk van groot belang. Heeft u een goed idee of een suggestie? Mail die dan naar communicatie@hhsk.nl o.v.v. idee voor beleidscommunicatie.