Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 gereed

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 gereed

Het algemeen bestuur heeft op 25 november het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) vastgesteld. Het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 is het strategisch plan van het hoogheemraadschap. Hierin legt het hoogheemraadschap de koers en accenten voor de organisatie vast voor de periode 2016-2021. Gezien de looptijd betreft het een plan op hoofdlijnen, dat als kader dient voor alle werkzaamheden en activiteiten van het hoogheemraadschap.

Het hoogheemraadschap heeft het plan opgesteld met inbreng van diverse partijen tijdens regionale bijeenkomsten: onafhankelijke experts, belanghebbende organisaties, mede-overheden en enkele bewonersorganisaties. Na de verkiezingen in maart 2015 heeft ons nieuwe bestuur zich over de koers van het plan gebogen en is tijdens twee regionale bijeenkomsten in gesprek gegaan met haar bestuurlijke samenwerkingspartners en belanghebbende organisaties.

Met het nieuwe Waterbeheerplan staat het hoogheemraadschap voor een doelmatig en duurzaam waterbeheer, in directe verbinding met de omgeving. Meer nog dan in de huidige situatie wil het hoogheemraadschap haar kerntaken uitvoeren samen met bedrijven, burgers, belangenorganisaties, mede-overheden en andere samenwerkingspartners in ons beheergebied.

De inzagetermijn van het ontwerp-Waterbeheerplan is van 21 januari t/m 2 maart 2016. Binnen deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerp-plan worden ingediend. Het hoogheemraadschap organiseert een informatieve bijeenkomst over het werk van het waterschap en de betekenis van de nieuwe koers en accenten in het ontwerp-plan. De deelnemers worden van harte uitgenodigd om hun reactie te geven op het plan en om vragen te stellen of hun mening te geven over de wijze waarop het hoogheemraadschap samen met anderen de werkzaamheden uitvoert of gaat uitvoeren. Desgewenst kan ter plaatse een zienswijze op het ontwerp-plan worden ingediend. Het huidige Waterbeheerplan 2010-2015 blijft in werking totdat het nieuwe waterbeheerplan van kracht wordt op 7 juli 2016.

Download het nieuwe Waterbeheerplan