Oorzaak wateroverlast Ringvaartkade

Oorzaak wateroverlast Ringvaartkade

Vrijdagmiddag 2 januari 2015 heeft zich bij de Ringvaartkade ernstige wateroverlast voorgedaan in de wijk Prinsenland, in de nabijheid van metrostation Schenkel. Aan het begin van de avond waren de problemen opgelost. Gemeente Rotterdam en hoogheemraadschap overleggen momenteel over de vervolgstappen die nodig zijn om de lekkage in de kade te dichten. Het lek vormt geen enkel probleem voor de veiligheid.

Vrijdagmiddag 2 januari 2015 heeft zich bij de Ringvaartkade ernstige wateroverlast voorgedaan in de wijk Prinsenland, in de nabijheid van metrostation Schenkel. Aan het begin van de avond waren de problemen opgelost.

Omstreeks 17.00 uur is geconstateerd dat grote hoeveelheden water wegstroomden door een gat van circa een halve meter in doorsnede. De hulpdiensten en medewerkers van hoogheemraadschap en de gemeente waren zeer snel ter plaatse. Onmiddellijk zijn pompen geïnstalleerd en is klei aangevoerd om het gat te dichten. De Veiligheidsregio Rotterdam heeft een COPI (Commando Plaats Incident) ter plaatse ingericht om de activiteiten van de betrokken instanties te coördineren. Omstreeks 19.45 uur was het lek gedicht. Men is tot laat vrijdagavond bezig geweest met opruimwerkzaamheden. De kade staat sinds dat moment onder verscherpt toezicht van het hoogheemraadschap.

Er is geen direct gevaar geweest voor omwonenden. Wel heeft de lekkage gezorgd voor plaatselijke overlast. Het was bekend dat de kade water doorliet bij hoog water. Dit wordt veroorzaakt door een lek in de damwand. De damwand in de kade dient als extra waterkering voor het metroviaduct. Het lekkende water van de damwand wordt al geruime tijd via drainage afgevoerd, om wateroverlast op het fietspad te voorkomen.

In opdracht van de gemeente heeft een aannemer recent graafwerkzaamheden verricht om het lek op te sporen, ter voorbereiding op een structurele reparatie die gepland stond in januari. De graafwerkzaamheden in de kade hebben, mogelijk in combinatie met een hoge waterstand, geleid tot een geleidelijke verzwakking van de kade en uiteindelijk tot de lekkage.

Gemeente Rotterdam en hoogheemraadschap overleggen momenteel over de vervolgstappen die nodig zijn om de lekkage in de kade te dichten. Het lek vormt geen enkel probleem voor de veiligheid. Desalniettemin moet hiervoor op korte termijn een oplossing komen.