Projectcontract KIJK ondertekend

Projectcontract KIJK ondertekend

Een belangrijke stap voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is gezet. Hoogheemraad Toon van der Klugt, directeur Wilco Werumeus Buning en projectmanager Jasper Tamboer hebben het projectcontract voor de verkenningsfase van KIJK ondertekend. De brief met de beschikkingsaanvraag voor de rijksbijdrage is bij Minister Schultz van Haegen ingediend. De totale verkenningsfase is geraamd op circa 16,5 miljoen euro en duurt ruim 3 jaar, tot eind 2018.

“We staan aan het begin van een zorgvuldig proces om samen met bewoners, bedrijven, partners en andere belanghebbenden voor het versterken van de dijk de best passende oplossing te vinden”, stelt hoogheemraad Toon van der Klugt. Het projectcontract beschrijft een gedegen projectaanpak voor de verkenningsfase en de interne zakelijke afspraken voor een doelmatige uitvoering. Met de ondertekening is het wederzijds vertrouwen tussen het dagelijks bestuur en het projectteam van KIJK bezegeld. Omdat het project KIJK tot het nationaal Hoogwaterbeschermingsprogramma behoort, ontvangt het hoogheemraadschap een rijksbijdrage van 90% van de totale raming. De beschikkingsaanvraag hiervoor is ingediend bij Minister Schultz van Haegen.  

Maatwerk

De IJsseldijken zijn een belangrijke verbindingsroute tussen Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Een lange, smalle dijk die verschillende dorpskernen met elkaar verbindt. Woningen en bedrijven staan pal op of aan de dijk en er is veel verkeersdrukte van auto’s, fietsers en vrachtverkeer. Toon van der Klugt: “Om de complexe opgave zorgvuldig aan te pakken moeten we slim werken en op zoek naar maatwerkoplossingen”. In de komende drie jaar brengt het hoogheemraadschap de IJsseldijken en haar omgeving nauwkeurig in kaart om afgewogen keuzes te kunnen maken hoe de dijk het beste verbeterd kan worden. Ze heeft gesprekken met de omgeving en voert vele verschillende onderzoeken uit onder andere bereikbaarheid, natuurwaarden, technische (on)mogelijkheden en ruimtelijk kader.

Op dit moment wordt het grondonderzoek verricht om de grondopbouw van het gehele dijktalud van circa 10 kilometer in beeld te brengen. Begin februari 2016 houdt het hoogheemraadschap informatiebijeenkomsten. Nu al kunnen bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in het gebied elke dinsdagochtend terecht bij het omgevingsteam KIJK om informatie te delen. Bezoek voor meer informatie over de locaties en tijden www.hhsk.nl/kijk.