Rotterdam viert Boomfeestdag op 18 maart

Rotterdam viert Boomfeestdag op 18 maart

Woensdag 18 maart heeft Rotterdam deelgenomen aan de 59-ste Nationale Boomfeestdag. Kinderen van basisscholen planten op deze dag ruim honderd bomen in straten, op pleinen en in parken van Rotterdam.

Thema bomen en water

Het thema van de Nationale Boomfeestdag is dit jaar ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschapsverkiezingen die ook op deze datum worden gehouden. Water is niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollige hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.

Bijzondere bomen in Overschie

Wethouder Eerdmans plant de eerste Rotterdamse babybomen in Park Zestienhoven aan de Van der Waalslaan. Jaarlijks komen in Rotterdam achtduizend baby’s ter wereld. Voor iedere 100 baby’s plaatst de gemeente Rotterdam een babyboom; hiervan worden er dit jaar 46 stuks in Park 16Hoven geplant.

Ouders van een kindje, geboren in 2015, kunnen een van de 80 bomen adopteren. Voor € 25 wordt een bordje met de naam en de geboortedatum van het kind op een paaltje bij de babyboom geplaatst. De ouders die zich tot nu toe hebben aangemeld krijgen tijdens deze boomfeestdag de gelegenheid om het geboortebordje zelf op te schroeven.

Leerlingen van de nabijgelegen basisschool Park 16Hoven helpen de wethouder mee om de bomen te planten. Voorafgaand aan de feestelijkheden krijgen de leerlingen een les over bomen in de stad aangeboden door Natuur- en milieueducatie van de gemeente.

In Kralingen en Prins Alexander

Behalve in Overschie worden op nog enkele andere plekken in de stad bomen geplant door kinderen. Leerlingen van de Nieuwe Park Rozenburgschool planten bomen aan de Hoflaan in Kralingen en leerlingen van Basisschool De Pionier doen dat aan het Skagenerf in de wijk Oosterflank in Prins Alexander.

Kinderen van Sophia

In het centrum planten kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis twintig bomen aan de Wytemaweg.  
De kinderen krijgen in het ziekenhuis een educatief lesprogramma over bomen en water. Bijna 20 jaar geleden plantten de kinderen van het Sophia ook al 33 bomen op de Wytemaweg. Dit was een geschenk van de oude dienst Gemeentewerken. De bomenafdeling bestond toen 25 jaar en in plaats van een jubileumfeest schonk de dienst deze bomen aan het Sophia Kinderziekenhuis.