Samen in de strijd tegen gladheid

Samen in de strijd tegen gladheid

Dit jaar hebben de gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt om samen te werken en daarmee efficiënter te strooien en zo kosten te besparen.

Het hoogheemraadschap beheert de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. In de winterperiode strooit het hoogheemraadschap deze wegen om gladheid te voorkomen of te bestrijden. De gemeente Krimpenerwaard beheert de wegen binnen de bebouwde kom en strooit die. Deze wegen grenzen soms aan de wegen van het waterschap.

Dit jaar hebben de gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap afspraken gemaakt om samen te werken en daarmee efficiënter te strooien en zo kosten te besparen.

Wat merkt u ervan?

Heel veel merkt u niet van de gezamenlijke aanpak. Op een paar punten, kunt u wel verschil merken. Het hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, maar pakt op de route ook stukken weg mee binnen de bebouwde kom. Zodoende is er geen verschil meer tussen het moment van strooien op een weg die door een kern heenloopt. Veelal wordt er preventief gestrooid. Als de weersverwachting aangeeft dat het gaat vriezen en/of sneeuwen, worden de wegen gestrooid met een mengsel van water en zout. Dit voorkomt bevriezing van de weg. De gemeente strooit de wegen binnen de bebouwde kom en ook een aantal wegen in het buitengebied.

Blijf voorzichtig

Wij doen ons best om verkeersonveiligheid door gladheid te voorkomen. Als u de weg op gaat met winter weer, wees dan extra voorzichting.

Meer informatie

Opmerkingen of vragen over het strooien?

Neem contact op met het meldpunt van de gemeente Krimpenerwaard: 140182 of het hoogheemraadschap 010 45 37 200

Op www.hhsk.nl/winterwegen staan de strooiroutes.